Již ze srovnání klasického západního a klasického čínského horoskopu vidíme, že oproti západním, dvanácti zvířecím znamením, pokrývající celý rok, je východoasijská varianta mnohem pestřejší a obsáhlejší, tudíž také přesnější. Pracuje nejen se dvanácti zvířaty pro každý měsíc, ale taky pro každý rok, dále s pěti živly, principy jing a jang a také dvanácti denními dvouhodinami. To dává mnohem pestřejší možnost kombinací a to také dokáže přesněji určit předpověď pro každého člověka.

Příměr a využití

Je to podobné, jako by adresu člověka západní svět zadával pouze jako zadání státu, zatímco dálněvýchodní systém jako jméno státu, města, ulice a popisného čísla. Co bude asi přesnější? I podle toho je třeba nahlížet na možnosti tradiční astrologie Dálného východu. Přinejmenším je to vítané zpestření a rozšíření možností naší staré tradiční evropské astrologie.