Život člověka postupně opotřebovává, ať se nám to líbí, nebo ne. Je to prostě přirozený řád přírody. Lidé si ale navíc ještě ničí své vlastní tělo dalšími způsoby. Nejhorší je nadměrná a jednotvárná práce, zatěžující často jednostranně organismus člověka. K tomu je také třeba připočítat všudypřítomný stres, provázející naší západní vyspělou konzumní společnost.

Lze se tomu bránit?

Nelze se bránit tlaku globalizované společnosti účinně, pokud člověk musí v této společností přežívat z důvodu zajištění vlastní existence a zajištění potřeb svojí rodiny. Jak tedy omezit negativní působení na člověka? Moc to nejde, ale jde napravovat negativní dopady. Například vířivka, k dispozici kdykoliv v rodině, sehrává významnou úlohu v regeneraci, relaxaci a odpočinku organismu člověka.