Nebylo na světě větší radosti, než v den, kdy bylo vynalezeno kolo. Tento převratný vynález učinil zejména obchodování a přepravu materiálu všeho druhu obecně mnohem snazší a jednodušší. Dříve bylo množství přepraveného materiálu dáno zejména nosností zvířat, či osob, které materiály přepravovaly a jejich množstvím. K tomu navíc přistupoval fakt, že ložná plocha jednoho dobytčete, či otroka byla vcelku zanedbatelná a bylo nutno vymýšlet různá nosná zařízení, která se na nosné síly upevňovala, a na ta se pak dával náklad.

Druhý největší vynález

Druhým největším vynálezem pak byl v oblasti přepravy zboží vynález normované přepravní palety a na ni navazující standardizovaný přepravní kontejner. Toto byl opravdu převratný bod v celém mezinárodním obchodu. Od tohoto okamžiku se zmnohonásobilo množství přepravovaného materiálu a zejména se podstatně zkrátil čas, potřebný k manipulaci s ním.