Pokud si projdete historii dlouhá tisíciletí dozadu, zjistíte z dochovaných materiálů, že astrologie byla využívána odedávna nejen prostými lidmi v každodenním životě, ale také nejmocnějšími vládci. Jejich nároky na astrology bývaly velice velké. Často šlo dokonce o celkové směřování vnitřní i vnější politiky těchto vládců, o rozpoutání válek a další závažné věci, dlouhodobého dosahu. Stejně tak si ale nechávali panovníci a mocní tohoto světa sestavovat horoskopy na zítřek, či několik dnů dopředu pro běžné každodenní potřeby.

Dělají to skoro všichni

Možná vás neudiví, že se podle rad astrologů řídili vládcové říší, království, papežové, vojevůdci. Možná ale nevíte, že mnozí američtí prezidenti (jako například Reagan či Bushové) řídili často politiku nejmocnější velmoci světa podle astrologických rad!