Pro všechny, kdo neradi stojí fronty na poštách, je tady jedna dobrá zpráva. Jistě, tato zpráva je tady již několik let, nicméně i tak si této možnosti možná někteří občané, kterých se zákonná povinnost využívání datové schránky netýká, ještě třeba nevšimli. A není vůbec divu, vždyť povinnost komunikovat se státní správou tímto digitálním systémem mají zatím jen právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Nicméně to neznamená, že by tuto možnost nemohl využít i zcela běžný občan, klidně i ten, který žádným způsobem nepodniká.

Úřední obálky už jen elektronicky

A co mu takové zřízení digitálního úložiště nabízí? Především to, že již nikdy, až na několik drobných výjimek, nebude muset postávat ve frontách na úřadech či především na poště při vyzvedávání úředních obálek. Jakmile totiž máte tuto službu zřízenu, úřady jsou povinny posílat vám veškerou úřední poštu prostřednictvím tohoto digitálního úložiště, a stejně tak i vy můžete své úřední záležitosti pohodlně vyřizovat ze svého domova anebo klidně i odjinud prostřednictvím počítače.